شهر سرت/ زادگاه قذافی و آخرین محل درگیری
شهر سرت/ یک هفته بعد از جنگ
خرابی های شهر سرت/ لیبی
سرت/ بازگشت مردم به خانه هایشان، یک هفته بعد از انقلاب لیبی
سرت/ جوان انقلابی
سرت/ مقر انقلابیون
سرت/ محل بمباران قذافی آخرین نیروهای
سرت/ محل دستگیری قذافی
طرابلس/ لیبی
زندان ابوسلیم/ زندان سیاسی مخالفین قذافی
طرابلس/ زندان ابوسلیم بعد از آزادسازی
باب العزیزیه/ ویران کردن دژ نفوذناپذیر قذافی
طرابلس/ شادی مردم دستگیری بعد از دستگیری سیف الاسلام قذافی
شهر قدیم طرابلس/ کودکان لیبی
شهر زنتان/ پادگان تصرف شده توسط نیورهای انقلاب
شهر زاویه/ جنگ افزارها بازیچه‌ی کودکان
حسن مریمی/ معروفت ترین چهره ی انقلاب در لیبی
شهر سلوق- جنوب بنغازی/ آرامگاه شهید عمر مختار