شرح خبر
از مرکز فرهنگی میثاق
مستندهای "مدافعان آمرلی"، "شیخ صباح" و "من و فرمانده" در جشنواره "نهج" کربلا
    نهم فروردین ١٣٩٥ ساعت ٢٠:٠٩      
زمان و مکان پخش مستندهای مرکز فرهنگی میثاق در جشنواره سینمایی "نهج" کربلا:

مستند "مدافعان آمرلی" در جشنواره "نهج" در کربلا
زمان: شنبه ساعت 19:30

مستند "شیخ صباح" در جشنواره "نهج" در کربلا
زمان: یکشنبه ساعت 16:30

مستند "من و فرمانده" در جشنواره "نهج" در کربلا
زمان: دوشنبه ساعت 16:30

مكان: مدینة الزائرین، في طریق الحلة کربلاء، مقابل جامعة كربلاء
كليه حقوق اين اثر متعلق به مرکز فرهنگی میثاق ميباشد.