شرح تولید
جنگ پنهان


کارگردان: وحید فرجی

تصویربردار: وحید فرجی - سعید فرجی

تدوین: وحید فرجی

سال تولید: 1384

تولید در: لبنان

زمان فیلم: 1 قسمت / 48  دقيقه‌ای

 

جنگ 33 روزهیِ سال 2006 در لبنان، آزمایشگاهی جدی و تمام عیار برای انواع سلاحهای آمریکایی بود. یکی از مهمترین و مخربترین این سلاحها، بمبهای خوشهای بود که اسرائیل بطور وسیع و بیسابقهای در طی 33 روز مورد استفاده قرار داد.

مستند «جنگ پنهان» در جستجوی بازخوانی پروندهی بمبهای خوشهایِ جنگ جولای در لبنان است. یک سال پس از پایان جنگ، گروه فیلمبرداری در جستجوی یافتن قربانیان این بمبها و انعکاس وضعیت خطرناک و بحرانیِ مناطق جنوب رودخانه لیطانی فعالیت خود را آغاز کرد. این منطقه بیشترین حجم این بمبها را در خود دارد.  قربانیان از گروههای مختلف سنی، طبقاتی و مشاغل مختلف بودهاند.
كليه حقوق اين اثر متعلق به http://www.Misagh.net ميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.

دستندرکاران
کارگردان :
وحید فرجی

تصویربردار :
سعید فرجی

کارگردان: وحید فرجی

تصویربردار: وحید فرجی - سعید فرجی

تدوین: وحید فرجی

سال تولید: 1384

تولید در: لبنان

زمان فیلم: 1 قسمت / 48 دقيقه‌ای