شرح تولید
یک پیشنهاد ساده


کارگردان: یاسر عرب
تصویربردار: محسن زارعی - یاسر عرب
تدوین: علیرضا علی محمدی - حمیدرضا مجیدی

سال تولید: 1391 - 1394
تولید در: ایران
زمان فیلم: 3 قسمت 45 دقیقه ای 
این مستند بررشی است از مجموعه سوالات و چالش های پیش روی ما ایرانیان در خصوص زیست جنسی ما. مجموعه ای سه گانه که در آن کوشیده شده موضوعاتی چون لوازم فرهنگی آموزش های جنسی به کودکان، موانع فرهنگی رشد جنسی تا زمان بلوغ، آسیب های فاصله ی نامعقول بلوغ تا ازدواج، علل ایجاد فاصله و غیره را بررسی کرده و در حد توان خود در یافتن پاسخ های مناسب جستجو کند.


كليه حقوق اين اثر متعلق به http://www.Misagh.net ميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.

دستندرکاران
تهیه کننده :
سید سلیم غفوری

تصویربردار:
محسن زارعی

تدوین:
علیرضا علی محمدی
حمیدرضا مجیدی

تولید در:
ایران

زمان فیلم:
3 قسمت 45 دقیقه ای