شرح تولید
آخرین فرزندان سومالی

کارگردان: سلیم غفوری | محمود رمک

تصویربردار: سید سلیم غفوری | محمود رمک
تدوین: مجید مرادی
نویسنده: محمد صفری
سال تولید: 1385
تولید در: سومالی
زمان فیلم: 7 قسمت | 25 دقيقه اي


كشور سومالي در منطقه ي استراتژيكِ شاخ آفريقا واقع شده است، منطقه اي كه عبور و مرور كشتي ها و نفت كش ها را از خليج فارس به كانال سوئز در كنترل خود دارد. پس از قيام مردم در سال 91 و سقوط ژنرال «محمد زيادباره»، از آن به عنوان تنها كشور بي دولت در دنيا ياد مي کنند، سومالي به مدت 16 سال فاقد حكومت مركزي و دولت مقتدري بوده است. اين فيلم، به مرور حوادث سومالي پس از شروع جنگ هاي داخلي و وضعيت اجتماعي– اقتصادي اين كشور مي پردازد و مصائب و مشكلاتي كه گريبان گير مردم شده است را مورد بررسي قرار مي دهد.كليه حقوق اين اثر متعلق به http://www.Misagh.net ميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.

دستندرکاران
کارگردان :
سید سلیم غفوری

تصویربردار :
محمود رمک

کارگردان: سلیم غفوری | محمود رمک

تصویربردار: سید سلیم غفوری | محمود رمک

تدوین: مجید مرادی

نویسنده: محمد صفری

سال تولید: 1385

تولید در: سومالی

زمان فیلم: 7 قسمت | 25 دقيقه اي