مادران سربرنيتسا
کارگردان: رضا برجی
سال تولید: 1389
تولید در: بوسنی و هرزگوین

فیلم مادران سربرنیتسا، واقعه‌ی نسل کشی آشکار مسلمانان به دست صربها را برای مردم جهان شرح می دهد...


کشورها