تنها میان طالبان
کارگردان: محسن اسلام زاده
سال تولید: 1393 | 1394
تولید در: ایران | افغانستان

كشته شدن دیپلمات‌های ايرانی در سال 1997 در مزار شریف برای انزجار از طالبان كفایت می‌کرد. این اولین احساس من نسبت به طالبان بود؛ اما تابه‌حال هيچ تصويری از طالبان نديده بودم...

افغانستان من
کارگردان: محمد مهدی خالقی
سال تولید: ١٣٨٩-١٣٩٠
تولید در: افغانستان

کاوه احمد زاده دانشجوی ممتاز زبان و ادبیات پارسی دانشگاه کابل، سفری را به مراکز فرهنگی-تمدنی افغانستان شروع می کند. هرات، کابل، مزارشریف و بلخ خواستگاههای ...

سفر به دیار «پشتونها»
کارگردان: محسن اسلام زاده
سال تولید: 1391
تولید در: مناطق جنوبی و شرقی افغانستان

ما همیشه نظاره گر بوده ایم تا لنز دوربین رسانه های غربی، تمام این اتفاقات را حملات تروریستی با سر منشاء بنیادگرایی اسلامی به ما معرفی کند...

هم زبانی و بی زبانی
کارگردان: محمد مهدی خالقی
سال تولید:١٣٨٩-١٣٩٠
تولید در:افغانستان

مجموعه مستند هم زبانی و بی زبانی درپی یافتن هم زبانی ها و دلایل بی زبانی های ما ایرانی ها و دیگر پارسی زبانان با افغان‌هاست.


کشورها