هکتور و سه کله پوک
کارگردان: سید محسن اصغرزاده
سال تولید: 1393
تولید در: ونزوئلا

هکتور منترو در این مستند سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا ایران در خاک ونزئولا سعی در تولید تسلیحات نظامی و اتمی دارد یا خیر؟

به نام آزادی
کارگردان: سید محسن موسوی
سال تولید: 1391
تولید در: ونزوئلا

مستندی پیرامون مفهوم آزادی که فیلمساز در قاره آمریکای جنوبی به جستجوی آن می پردازد...


کشورها