اسرار زندان ابوسلیم
کارگردان: محسن اسلام زاده
سال تولید: 1391
تولید در: لیبی

مستند «اسرار زندان ابوسلیم» سعی دارد بخشی از وقایع هولناکی که در این زندان رخ داده است را، توسط افرادی که دهه ها در آنجا محبوس بودند، روایت کند...

قیام صحرا
کارگردان: محسن اسلام زاده
سال تولید: 1391
تولید در: لیبی

مجموعه ی «قیام صحرا» که در ایّام انقلاب لیبی در سال 2011 تصویربرداری شده، به دنبال نگاهی به لیبی و بررسی ریشه های انقلاب این کشور است...

رو در رو با قهرمان
کارگردان: محسن اسلام زاده
سال تولید: 1391
تولید در: لیبی

«حسن مریمی» مردی روستانشین در حومه ی شهر «زاویه» است. او مشغول زندگی روزمره اش بود که...


کشورها