عضو
سید سلیم غفوری

تولد: 1352 رشت

تحصیلات: مهندسی کامپیوتر

پست الکترونیک: info@misagh.net


  • سوابق فرهنگی و هنری:
کارگردان و مستندساز، فعال فرهنگی و مدیر اجرایی مرکز فرهنگی میثاق

کارگردان مستندهای عراق سرزمین جنگها، آخرین فرزندان سومالی، کشمیر بهشت فراموش شده

تهیه کننده دهها برنامه مستند: نسیم حیات، جنگ پنهان، پارسیان زنگبار، آسیایی های به غزه می روند، کاروان آزادی، مرزبانان، قیام صحرا، اسرار زندان ابوسلیم، نیمه‌ی خاموش، خواب‌های سیاه و ...

عضو هیئت انتخاب و داوری  جشنواره فیلم تسنیم و جشنواره منطقه ای دنا.

عضو هیئت انتخاب دو دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و جشنواره فیلم فجر در بخش مستند.

فعالیت موثر در عرصه جذب، آموزش و سازماندهی جوانان مستعد در راستای تشکیل گروههای متعدد مستندساز .