شرح تولید
هم زبانی و بی زبانی
کارگردان: محمد مهدی خالقی
تصویربردار: سعید فرجی
تدوین: مهدی حجت پناه
نویسنده: محمد مهدی خالقی
سال تولید: ١٣٨٩-١٣٩٠
تولید در: افغانستان
زمان فیلم: ١٧ قسمتمجموعه مستند هم زبانی و بی زبانی درپی یافتن هم زبانی ها و دلایل بی زبانی های ما ایرانی ها و دیگر پارسی زبانان با افغانستانی هاست. ملتی که غنای تمدنی، عادات و رسوم اجتماعی، تاریخ و وضعیت فرهنگی شان برای مردم ما ناشناخته تر از بسیاری ملت های دورتر و با فرهنگی متفاوت تر است. تماشاگر با هرقسمت این فیلم خود را دربخشی از وضعیت فرهنگی افغانستان شریک می یابد و به شناختی متفاوت از افغانستان دست می یابد.

كليه حقوق اين اثر متعلق به http://www.Misagh.net ميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.

دستندرکاران


کارگردان: محمد مهدی خالقی

تصویربردار: سعید فرجی

تدوین: مهدی حجت پناه

نویسنده: محمد مهدی خالقی

سال تولید: ١٣٨٩-١٣٩٠

تولید در: افغانستان

زمان فیلم: ١٧ قسمت/