شرح تولید
افغانستان من
کارگردان: محمد مهدی خالقی
تصویربردار: سعید فرجی
تدوین: مهدی حجت پناه
نویسنده: محمد مهدی خالقی
سال تولید:
١٣٨٩-١٣٩٠
تولید در: افغانستان
زمان فیلم: یک قسمت
نویسنده گفتار متن و گوینده: سید ابوطالب مظفری


کاوه احمد زاده دانشجوی ممتاز زبان و ادبیات پارسی دانشگاه کابل، سفری را به  مراکز فرهنگی-تمدنی افغانستان شروع می کند. هرات، کابل، مزارشریف و بلخ خواستگاههای اصلی تاریخ افغانستان، مقصد اصلی سفر کاوه است.  او  درپی جستجوی هویت و پیشینه فرهنگی ملت خود درژرفای تاریخ است.
كليه حقوق اين اثر متعلق به http://www.Misagh.net ميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.

دستندرکاران
تصویربردار :
سعید فرجی

نویسنده و کارگردان :
محمد مهدی خالقی


تدوین: مهدی حجت پناه

سال تولید: ١٣٨٩-١٣٩٠

تولید در: افغانستان

زمان فیلم: یک قسمت

نویسنده گفتار متن و گوینده: سید ابوطالب مظفری